Bistånd

Information

Vi hjälper utsatta människor, med både ekonomiskt och materiellt bistånd, framförallt i närregionen, men även globalt.

På lokal nivå skänker vi löpande till Slink inn, Bris och asylsökande.

Under åren har vi skänkt till bl.a Gaujiena i Lettland, Slink Inn, Soppköket, EFS Soppluncher, torkaallatårar.nu, Filippinerna, Litauen och Bolivia.

Motto

Verksamheten är målet

Vinsten är medlet

Hjälp oss att hjälpa!