Om HK

Introduktion

HK är en ekonomisk förening som bland annat driver en second hand-butik i Sundsvall.

HK startade hösten 2009 och vi hade invigning i januari 2010.

HK har som mål att skapa arbeten/meningsfull sysselsättning för personer som står utanför ordinarie arbetsmarknad.

HK sätter människan och dess förutsättningar i centrum. Tillsammans hjälps vi åt att hamna i ”den goda spiralen” där man genom rätt val och bra beslut växer som människa i en stigande och växande spiral.

HK hjälper också utsatta människor, en del av det som skänks till oss skänker vi vidare till behövande, framförallt i närregionen, men även globalt. Vi ger både ekonomiskt och materiellt bistånd.

Företaget arbetar med uppdrag från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen för att låta arbetslösa komma in i arbetslivet.

I vår secondhand butik hanterar vi begagnade varor av allehanda slag, vi hämtar, reparerar, säljer, skänker och återvinner.

Styrelse

Jan Krook

VD

Mobil: 072-147 99 85

Örjan Alvebro

Ordinarie ledamot

Mobil: 070-355 00 04

Per-Åke Sundholm

Ordinarie ledamot

Mobil: 070-680 74 90

Carina Vestberg

Suppleant, Verksamhetsansvarig

Mobil: 073-641 73 29