Värdegrunder

DELAKTIGHET

 • Alla skall känna gemenskap
 • Vi lyssnar på varandra och låter alla, som vill, vara med
 • Alla ska känna sig betydelsefulla
 • Alla behövs för att verksamheten ska fungera
 • Alla ska kunna vara med och påverka och framföra sina åsikter
 • Vi jobbar mot samma mål tillsammans
 • Delaktighet ger glädje och respekt
 • Alla ska ta ansvar att ingen stängs ute
 • Vi samarbetar och delar med oss av kunskaper
 • Vi talar så att alla förstår
 • Vi släpper in folk på våra arbetsplatser/ansvarsområden
 • Vi bidrar till att alla ska vara delaktiga

GLÄDJE

 • Det skall vara roligt att gå till jobbet
 • Vi ställer upp för varandra
 • Vi lättar upp stämningen
 • Vi är goda medmänniskor
 • Vi ger beröm och uppmuntrar varandra
 • Vi visar att vi bryr oss
 • Vi är artiga och trevliga mot kunder
 • Vi ser och gläds med varandra
 • Vi delar med oss
 • Vi talar så att alla förstår
 • Vi skrattar med varandra, inte åt varandra
 • Vi är snälla med varandra
 • Alla spelar i samma lag

RESPEKT

 • Vi behandlar andra som vi själv vill bli behandlad
 • Vi respekterar andra personers gränser
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi ger och får feedback
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra
 • Vi är hjälpsamma och bryr oss om varandra
 • Vi visar hänsyn, speciellt när kamrater mår dåligt
 • Vi respekterar varandras olikheter, kulturer, språk, åsikter
 • Vi respekterar fattade beslut
 • Vi går inte bakom ryggen på varandra
 • Vi visar respekt för oss själva och andra
 • Vi respekterar våra arbetstider

ÄRLIGHET

 • Vi respekterar andras ägodelar
 • Vi står för det vi säger
 • Vi talar sanning
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi är pålitliga
 • Vi vågar visa oss sårbara
 • Vi vågar säga ifrån
 • Vi säger vad vi tycker och tänker, utan att såra andra
 • Vi är ärliga mot oss själva och andra, med respekt
 • Vi behandlar alla rättvist
 • Vi försöker tala om när vi har en dålig dag