Personalpool

Här kommer vi så småningom starta en portfolio över alla deltagare för att ni som företag snabbt och enkelt ska kunna hitta en medarbetare.

Man förbinder sig inte för en längre tids anställning, utan man kan börja med att hyra arbetskraften från HK för att senare kanske övergå till er egen regi.