RUT

Vad är RUT?

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

För vem gäller avdraget?

Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna och du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Hur går det till?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.
 
Här kan du kolla om ett företag är berättigat till RUT.

Hur stort är avdraget?

Du får upp till 25 000 kronor i skattereduktion (upp till 50 000 kronor om du är över 65 år). Är ni två blir maxavdraget 50 000 kronor (upp till 100 000 kronor om du är över 65 år). Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.

För vilka tjänster?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Observera att listan inte är fullständig utan ett urval.
 

Krav för rutavdrag:

 • Barnet ska passas i eller nära sin bostad, utom när barnvakten lämnar och hämtar barnet vid förskola, grundskola, fritidsaktivitet eller liknande.

Rutavdrag ges för

 • barnpassning
 • hjälp med läxläsning och annat skolarbete som barnvakten utför under högst 10 procent av tiden vid varje barnpassningstillfälle
 • enklare matlagning som barnvakten utför i samband med barnpassningen.

Inget avdrag ges för:

 • arbete som kräver specialkunskaper och normalt inte utförs av hushållen själva, till exempel arbete som privatlärare eller tränare
 • arrangemang av barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet
 • transportkostnader vid hämtning och lämning av barn vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter och liknande.

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden, se Krav på din bostad på Skatteverkets hemsida (öppnas i ny flik).
 • Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av

Rutavdrag ges även för arbete med

Inget avdrag ges för

 • installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler
 • installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler
 • utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i företagets lokaler
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Krav för rutavdrag:

Rutavdrag ges för

 • flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden;
 • flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden
 • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport
 • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer; se även flyttstädning under Städning (rut) på Skatteverkets hemsida (öppnas i ny flik).
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

 • flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • flyg- eller båttransport
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

Krav för rutavdrag:

Rutavdrag ges för
 • tvätt och strykning av kläder, sängkläder och gardiner
 • uppsättning och nedtagning av gardiner
 • putsning av skor
 • enklare lagning och uppläggning av kläder och hemtextilier.
Inget avdrag ges för
 • kemtvätt
 • omklädning eller lagning av textilier på möbler
 • skräddare som syr upp nya kläder.

Krav för rutavdrag:

Rutavdrag ges för

 • hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning
 • hjälp vid promenader och enklare ärenden på vårdcentral, på bank eller i butik i sällskap med köparen
 • hjälp med betalning av räkningar, enklare matlagning, matning och högläsning
 • att vaka över en förvirrad person för att förhindra att hen lämnar bostaden.

Inget avdrag ges för

 • hälsovård som utförs av någon med yrkeslegitimation, till exempel läkare, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller personlig tränare
 • att vaka över en person för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser
 • massage, fotvård, skönhetsbehandlingar eller hårklippning
 • passning av husdjur eller tillsyn av hus
 • omsorg om en person som har fått statliga eller kommunala bidrag för arbetet
 • installation av tekniska hjälpmedel i hemmet; se även godkänd installation av trapphiss under Bygga om och bygga till (rot) på Skatteverkets hemsida (öppnas i ny flik).
 • utgift för resor eller beställning och hemkörning av livsmedel.

Krav för avdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden eller biutrymmen som tillhör bostaden, till exempel en tvättstuga eller ett garage.

Rutavdrag ges för reparation av

 • tvättmaskin, torktumlare torkskåp och mangel
 • diskmaskin, kyl, vinkyl och frys
 • spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn
 • tillbehör som är inbyggda i vitvaran, till exempel ismaskin, eller vattenmaskin.

Det har ingen betydelse om vitvaran är inbyggd eller fristående.

Rutavdrag ges även för arbete med

 • förebyggande underhåll, till exempel byte av kompressorer eller andra reservdelar
 • felsökning, oavsett om det medför en reparation eller inte.

Inget avdrag ges för arbete med

Avdrag ges inte heller för

 • arbeten som utförs i företagets lokaler eller kostnader för material, resor och hemkörning
 • produktbyten och rena servicearbeten, till exempel filterbyten, säkerhetskontroller, funktionstest och statusbedömningar.

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.

Rutavdrag ges för

 • snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak
 • borttagning av istappar
 • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag ges för

 • snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.

Krav för rutavdrag:

Rutavdrag ges för

Inget avdrag ges för

Krav för rutavdrag:

Rutavdrag ges för

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot) på Skatteverkets hemsida (öppnas i ny flik).
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • installation, service och reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

Behöver du mer information?

För mer information rekommenderar vi att ni besöker Skatteverket.